openbaar onderwijs

IDENTITEIT – WAARDEVOL OPENBAAR ONDERWIJS

Als inspirator en mede-initiator ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe kernwaarden voor het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. In de Zaanstreek zijn we samen met enkele scholen hiermee begonnen. De ervaringen die we daar hebben opgedaan kunnen we inzetten om ook op andere scholen de openbare identiteit te versterken.

De openbare school is de school van en voor de samenleving en onze samenleving is gefundeerd op democratische waarden: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Hoe geef je die vorm in de school? Hoe maak je die tot jouw identiteit? Niet alleen als oefening in burgerschap, maar als kernwaarden, die leidend zijn in je handelen, in de lessen in alle contacten die je met kinderen, met ouders, met elkaar hebt.

In de Zaanstreek is dat voor het eerst ontwikkeld bij enkele scholen van Zaan Primair, de stichting voor openbaar onderwijs daar. Van die ervaringen kunt ook u gebruik maken als u met uw school de openbare identiteit wilt versterken of krachtiger vanuit waarden uw openbaar onderwijs wilt vormgeven.
Vooral de methode van waarderend onderzoek, waarbij we met het team van de school starten vanuit de kracht van verhalen, van gedeelde ervaringen, is een plezierige en effectieve methode om de identiteit van de school te ontwikkelen, en om vanuit die identiteit het onderwijs te voeden.

Neem contact op om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.