blauwe punt

Blauwe punt ondersteunt en begeleidt scholen met name in het basisonderwijs. Samen met anderen doen we onderzoek en ontwikkelen we activiteiten waarmee het onderwijs haar pedagogische opdracht en haar verantwoordelijkheid voor de wereld gestalte kan geven.

ecosofie in het onderwijs

Ecosofie is de wijsheid die we nodig hebben om verantwoordelijk deel te nemen en mede vorm te geven aan de samenleving van vandaag en morgen. Zou ecosofie niet het leidende idee voor ons onderwijs moeten worden? Waarom dan en hoe, en wat betekent het eigenlijk?
lees verder

filosoferen met kinderen

Door te filosoferen ontwikkelen kinderen hun denken, ze leren dat je dat het beste samen met anderen kunt doen. Ook voor hun leraren is het filosoferen een eye-opener die hen in staat stelt met een frisse blik naar hun kinderen en hun eigen onderwijspraktijk te kijken.
lees verder

kinderen zijn ook burgers

Democratische burgerschapsvorming is een van de belangrijkste pijlers in het hedendaagse curriculum voor basis- en voortgezet onderwijs. Al meer dan vijftien jaar draag ik bij aan de ontwikkeling hiervan, met name in het basisonderwijs. Steeds vanuit het idee: kinderen zijn ook burgers.
lees verder

innerlijke democratie

Innerlijke democratie gaat om de waarden en vaardigheden die je als mens nodig hebt om mee te doen en bij te dragen aan een democratische samenleving. Dit hebben we nu ook uitgewerkt voor het beroepsonderwijs. Als training voor studenten en docenten, of als basis van het curriculum.
lees verder

onderwijs ontwerpen

Onderwijsvernieuwing onderzoeksmatig aanpakken: op basis van analyse en gebruik makend van de beste kennis die er is. Tegelijk eigen kracht en creativiteit inzetten om onderwijs te ontwerpen waar we enthousiast van worden. Op die manier begeleid ik teams die met onderzoek en design thinking aan hun onderwijs willen werken.
lees verder

openbaar onderwijs

Als inspirator en mede-initiator ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe kernwaarden voor het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. In de Zaanstreek zijn we met enkele scholen hiermee begonnen. Die ervaringen zetten we graag in voor andere scholen die aan die identiteit willen werken.
lees verder